Hammasprotetiikka

Hammasprotetiikalla tarkoitetaan hammaskudosten, menetettyjen hampaiden ja pehmytkudosten tai koko hampaiston korvaamista proteeseilla. Proteesit valmistetaan yleensä yhteistyössä hammasteknikon kanssa.

Hammasproteesit voivat olla irrotettavia tai kiinteitä rakenteita. Irrotettavat proteesit puolestaan voivat olla joko koko- tai osaproteeseja.

Irrotettavat proteesit

Mikäli kaikki hampaat puuttuvat, voidaan puutos korvata kokoproteesilla. Yhden tai useamman hampaan puutos voidaan korvata irrotettavalla osaproteesilla. Yhden hampaan puutoksen korvaaminen irrotettavalla osaproteesilla on yleensä harvinaista muutoin kuin väliaikaisesti. Osaproteesit voivat olla kokonaan akryylista tai niissä voi olla metallirunko. Osaproteesit kiinnitetään omiin hamaisiin yleensä pinteiden eli pienten metallisten koukkujen avulla, mutta muitakin ratkaisuja on olemassa.

Akryyliosaproteesi on hinnaltaan edullisempi mutta samalla jäännöshampaistolle aiheutuvia haittoja, kuten ienvetäytymiä, hampaiden reikiintymistä tai luun häviämistä proteesin alta voi olla enemmän. Toisaalta akryyliosaproteesia on helppo korjata, joten se on suositeltavampi vaihtoehto silloin, jos omien hampaiden ennuste on epävarma ja mahdollisesti ollaan siirtymässä kohti kokoproteesia.

Metallirunkoinen osaproteesi tukeutuu metallisen rungon avulla enemmän omiin jäännöshampaisiin kuin akryyliosaproteesi. Se saa tukea myös omilta hampailta pureskellessa ja näin hampaiden ienvetäytymiä ja luun häviämistä hampaattomilta alueilta useimmiten todetaan vähemmän. Koska metalli on myös ohuena rakenteena kestävää, voidaan metallirunkoinen osaproteesi suunnitella niin, että hampaattomilla limakalvoilla istuvat satuloiksi kutsutut alueet muotoillaan pienemmiksi ja esimerkiksi suulakea voidaan vapauttaa, jolloin kielelle jää enemmän tilaa. Proteesia tukevien hampaiden tulee olla hyväkuntoiset, jotta ne kestävät lisääntyneen purentarasituksen. Mikäli hampaita menetetään metallinrungon alta, korjaaminen on useimmiten, mutta ei aina, mahdollista, mutta hankalampaa kuin akryyliosaproteesin korjaaminen.

Kiinteät proteesit

Kiinteisiin proteeseihin voidaan laskea keraamiset täytteet, osakruunut, kruunut ja sillat. Myös implanttien varaan tehty rakenne usein on kiinteä proteesi, mutta irrotettaviakin rakenteita implanttien kanssa käytetään. Implanttiprotetiikasta kerrotaan oman otsikon alla.

Keraamisia täytteitä, laminaatteja tai osakruunuja suositellaan valmistettavaksi silloin, kun omaa hammaskudosta on menetetty niin paljon, että hyvän, suoralla tekniikalla eli paikkaamalla valmistettavan täytteen tekeminen teknisesti on jo liian haastavaa tai yhdistelmämuovi materiaalina ei purennassa kestä. Varsinkin etualueella keraamisten laminaattien tai laminaattikruunujen valmistus takaa sekä kestävän että esteettisen lopputuloksen. Materiaalien viimeaikaisesta kehityksestä johtuen nykyiset keraamiset täytteet kiinnittyvät hyvin hammaskudokseen ja kestävät hyvin myös purennassa.

Kruunujen ja siltojen valmistaminen vaatii hampaan hiomista pilariksi. Kruunu tulee pilarin päälle kuin ”hattu” ja se sementoidaan paikoilleen kiinteästi. Koska kruunujen valmistamisessa joudutaan paikkamateriaalia tai omaa hammaskodosta poistamaan reilusti, on se ensisijainen vaihtoehto vasta silloin, kun hammas on hyvin laajasti paikkaamalla restauroitu. Kruunut voivat olla etsattavaa, eli hammaskudokseen liimattavaa materiaalia, kuten keraamiset täytteetkin, tai sitten niissä on erilaisia runkoja metalleista kokokeraamiseen zirkoniaan, jolloin kiinnittyminen perustuu mekaaniseen retentioon ennemminkin kuin kruunumateriaalin kiinnittymiseen hammaskudokseen. Kaikkien runkomateriaalien päälle voidaan polttaa esteettinen keraaminen pinta, joskus taka-alueelle voidaan valmistaa pelkkä metallikruunukin tai zirkoniakruunu ilman päälle kerrostettavaa posliinia.

Siltojen ja kevytsiltojen avulla voidaan korvata pieniä, 1-2 hampaan puutoksia silloin, kun puutosaukon molemmin puolin on riittävän hyväkuntoiset hampaat, jotka kestävät siltarakenteen aiheuttaman lisääntyneen purentarasituksen. Silloissa tukihampaat hiotaan kruunurakennetta varten kruunuhionnoin, kevytsilloissa voi olla yksi- tai kaksi ”siivekettä”, jotka kiinnittävät puuttuvaa hammasta korvaavan roikkuvan proteettisen hampaan viereisten hampaiden sisäpinnalle. Joissakin tapauksissa useampia tukihampaita yhteen liittämällä purentarasitusta saadaan paremmin jaettua ja rakenteen ennustetta parannettua.  Sillat voivatkin vaihdella lyhyestä 2-yksikön kevytsillan erikoisrakenteesta laajoihin koko leuan rakenteisiin. Siltojen runkomateriaaleja on useita ja käytettävä materiaali valitaan yleensä tapauskohtaisesti riippuen alueelle välittyvästä purentarasituksesta ja esteettisitä vaatimuksista.

Implanttiprotetiikka

Luuhun istutettujen keinojuurien eli implanttien päälle voidaan valmistaa yksittäisiä kruunuja ja eri laajuisia siltarakenteita tai niihin voidaan lisätä erikoiskiinnikkeitä, joilla irrotettavia proteeseja saadaan stabiloitua.

Implanttirakenteiden suunnittelu on aina tapauskohtaista ja lopullinen hinta määräytyy siitä, kuinka monia eri toimenpiteitä on tehtävä, jotta implantti tai implantit saadaan ideaaliin asentoon ajatellen lopullista proteesia. Hammaspuutosalueen luutilanne ja tila proteettiselle rakenteelle on tässä määräävä tekijä.

Implanttihoidot ovat mahdollisia lähes kaikille mutta ennustetta huonontavat muutamat tekijät, eniten huonossa hoitotasapainossa oleva ikenien kiinnityskudossairaus tai tupakointi. Hampaiston on myös oltava hoidettu ennen implanttihoitoa ja usein implanttipotilaan on sitouduttava säännölliseen ylläpitohoitoon, varsinkin jos on taipumusta kiinnityskudosten sairauksille.

Varaa aika meille