Jaana Malmberg

Olen työskennellyt yksityishammaslääkärinä Turussa vuodesta 2010 alkaen. Minulla on lisäksi pitkä kokemus opetus- ja tutkimustyöstä alallani. Tällä hetkellä toimin muun muassa erikoishammaslääkärinä TYKS suusairauksien klinikalla vastuualueenaani kipu- ja purentafysiologiset potilaat sekä yliopisto-opettajana Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella protetiikan ja purentafysiologian oppialalla.

Palvelen potilaitani ennaltaehkäisevästä perus- ja ylläpitohoidosta aina vaativampiin proteettisiin ja purentafysiologisiin hoitoihin.

Varaa aika Jaanalle